TERAS PERTAMA PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PRASARANA NEGERI PERLIS.

 

1-Pembangunan Lembangan Sungai Perlis.

yang melibatkan pembaikan tebing dan kedalaman sungai dari kangar ke -Kuala Perlis serta pembinaan jeti dan pelantar ikan di beberapa lokasi di sepanjang sungai untuk kemudahan nelayan,bot penumpang dan pelancong.

Pemuliharaan ekosistem dan kebersihan Sungai Perlis akan membolehkan penduduk tempatan beriadah dan berniaga di Pasar terapung yang akan di ujudkan nanti.

2-Kawasan Perdagangan Bebas Padang Besar (free Trade Area).

Akan di wujudkan bagi merancakan aktiviti ekonomi di bandar sempadan tersebut sekaligus membuka peluang perniagaan dan pekerjaan kepada rakyat tempatan .Jangkaan pertumbuhan ekonomi yang lebih mampan dalam tempoh 5 tahun akan datang melibatkan perdagangan import dan eksport berskala besar selain pekembangan sektor perniagaan hilirqan yang sedia ada di Padang Besar.

3-Pelabuhan Kuala Perlis.

Meneroka peluang untuk wujudkan Pelabuhan sebagai feeder-port kepada Pelabuhan Pulau Pinang dengan menaiktarafkan prasarana dan aktiviti ekonomi di Jeti Kuala Perlis yang sedia ada.

Rancangan pembangunan jangka panjang ini akan di perincikan selepas mendapat keputusan kajian feasability study berhubung aspek ekonomi dan kemapanan projek.

4-Perlis Corporation (PCorp) melalui penjenamaan semula Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis (PKENPs) sebagai sebuah entiti perniagaan dan pelaburan yang mampu bersaing di peringkat nasional dan antarabangsa .

Peranan agensi pelaburan dan kemajuan ekonomi negeri ini akan di garap untuk lebih professional dan berfokus dalam merencanakan urustadbir korporat.

5-Pembukaan semula sempadan wang kelian bagi mengerakan aktiviti ekonomi dan pelancongan di negeri ini dengan menitik beratkan aspek keselamatan dan pengekangan jenayah rentas sempadan.

Kemudahan dan prasarana perniagaan akan di pertingkatkan dengan mengambil kira potensi dan keunikan Wang Kelian dalam menrik kehadiran pelancong.

6-Bandar Baru Kuala Sanglang,

Rancangan pembangunan di Kuala Sanglang dengan mengambil kira keperluan menyediakan kawasan perumahan mampu milik dan bangunan komesial untuk kemudahan komuniti setempat.Keutamaan akan di berikan untuk cadangan-cadangan menambah populasi dan distribusi demografi.

7-Program Peningkatan Hasil Tani.

Melaksanakan dengan mrningkatkan hasil tani dengan menjadikan negeri Perlis sebagai pengeluar padi dan beras wangi untuk pasaran tempatan bagi tujuan meningkatkan hasil para tani.

Keutamaan akan di berikan kepada pengkomersilan benih padi berkualiti tinggi variasi MRQ76 yang di keluarkan MARDI.

8-Program Transformasi Kerajaan Tempatan.

Memperkenalkan Progam ini untuk menambahkan kecekapan Pihak Berkuasa Tempatan dalam urus-tadbir perbandaran di negeri ini.Kajian semula perancangan bandar dan desa akan di masukkan dalam rancangan tranformasi ini untuk memastikan kemampanan pembangunan negeri.

 

JOM BERSAMA BN.HEBATNYA NEGERI KU

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s